Video xem thêm: Người phụ nữ không có phiếu khi xin gạo được tặng thêm 10 triệu