Video xem thêm: Có một Việt Hương rất khác trên sân khấu và trong mùa dịch: Đầy nhiệt thành vì bà con