Video xem thêm: Cụ bà bật khóc khi bộ đội giao đồ ăn tới tận nhà