Video xem thêm: Cư dân TP.HCM hối hả ùa ra đường chở đồ dự trữ về nhà