Video xem thêm: Giúp đỡ cụ bà, MTQ vội kêu giấu đi vì "tiền con đi buôn lậu mới có"