Video xem thêm: Cụ ông chắp tay cảm ơn MTQ khi nhận quà từ thiện