Video xem thêm: Trao tặng đồng hồ tiền tỷ vô quỹ của Xuân Lan để từ thiện, BTV Ngọc Trinh giàu đến cỡ nào?