Video xem thêm: Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1: F0 vẫn được nằm điều hòa