Video xem thêm: Làm từ thiện quên cả sinh nhật con, Quyền Linh xúc động xin lỗi vì không thể giúp Sài Gòn nhiều hơn