Video xem thêm: Iu và lee hyun woo lên tiếng việc hẹn hò