Video xem thêm: Xúc động món quà "cây nhà lá vườn" xếp 2 bên đường: "Ai đi Sài Gòn thì mang tặng bà con"