Video xem thêm: Cán bộ chốt kiểm dịch ngất xỉu khi làm việc dưới trời nắng