Video xem thêm: Bà con về quê tránh dịch được tặng đồ ăn