Video xem thêm: Xúc động với nhật ký tình nguyện của cô gái ở tuyến đầu chống dịch: Cực khổ nhưng không bỏ cuộc