Video xem thêm: Người đàn ông chở bình oxy cứu con "bất chấp lệnh giãn cách": 1 ngày nhận hơn 500 triệu đồng ủng hộ