Video xem thêm: Hai bé tự xách đồ trong khu cách ly