Video xem thêm: Clip CSGT mở nhạc động viên tinh thần bà con hồi hương