Video xem thêm: Anh CSGT vẫy tay chào người đi đường