Video xem thêm: 1001 lần rơi lệ của các ông bố vì con gái mà ai cũng phải bật cười: Đi học, cắt tóc cũng khóc