Video xem thêm: Người đàn ông đi bộ 16 ngày về quê, được giúp đỡ 7 triệu : "Em chưa bao giờ cầm số tiền lớn thế này"