Video xem thêm: Sao Việt ngỏ ý làm sui gia: Leon - Lisa nhà Hà Hồ và Winnie nhà Đông Nhi đắt show bậc nhất