Video xem thêm: 4 hot girl nổi tiếng nhờ học vấn: Khánh Vy nói 7 thứ tiếng, Lan Thy từng thi Olympia