Video xem thêm: 4 mẹ con đạp xe về Nghệ An vẫn nghĩ cho người khác: Xin nhường số tiền ủng hộ cho người còn kẹt lại