Video xem thêm: Trung Quốc: Hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích