Video xem thêm: Thương cháu xa nhà, bà ngoại gửi đồ ăn kèm cục tiền được giấu kỹ trong hộp nhựa