Video xem thêm: Cận cảnh xe ba gác tự chế đầy dễ thương của nhân viên y tế TP.HCM