Video xem thêm: Hàng trăm sinh viên đội mưa chuyển đồ, nhường chỗ làm khu cách ly