Video xem thêm: Lực lượng chống dịch tổ chức “show diễn” ngay trong BV dã chiến