Video xem thêm: Người đàn ông chạy bộ, không đeo khẩu trang