Video xem thêm: Clip: CSGT dẫn đường cho bà con bị ảnh hưởng bởi dịch về quê