Video xem thêm: Khoảnh khắc bác sĩ nhảy " Hạ còn vương nắng" để làm lạc hướng cháu bé khi lấy mẫu test covid-19