Video xem thêm: Phi Thanh Vân kể về quá khứ huy hoàng: Cát-xê để mua kim cương đeo đầy người