Video xem thêm: CSGT tuần tra ở TP.HCM tặng tiền cho người đàn ông khuyết tật, ngủ lang trên đường