Video xem thêm: Cụ già kiếm sống lúc giãn cách được công an cho tiền rồi đưa về