Video xem thêm: Xúc động đoàn xe sinh viên Y hỗ trợ miền Nam chống dịch: "Mong các anh tìm được bạn gái"