Video xem thêm: Người Nghệ An ủng hộ TP.HCM mùa dịch