Video xem thêm: Xúc động nghệ sĩ hát cùng người khiếm thị: Vbiz mấy ai như Mỹ Tâm, Tuấn Hưng