Video xem thêm: Nàng thơ Minh Trang của Song Luân từng được ví như Lưu Diệc Phi, xuất thần trong Cây Táo Nở Hoa