Video xem thêm: Mặc ai thách đố từ thiện, chồng Đoàn Di Băng mua 2000m2 đất xây nhà cho người vô gia cư ở miễn phí