Video xem thêm: Clip F0 chạy nhảy năng động, khoẻ khoắn trong bệnh viện dã chiến