Video xem thêm: Công nhân công ty ở Thủ Đức ùa ra về sau khi có thông báo ngừng hoạt động