Video xem thêm: Lý Hùng: từng có cát-xê đòng phim cao nhất Việt Nam