Video xem thêm: 2 hậu duệ nhà Nguyễn lên tiếng phản bác danh xưng “công chúa” của HH Hà Kiều Anh