Video xem thêm: Em bé 8 ngày tuổi cách ly cùng gia đình