Video xem thêm: Cả nhà dương tính nCoV, em bé 8 ngày tuổi phải theo đi cách ly