Video xem thêm: Xúc động hình ảnh “thiên thần nhỏ” phải xa gia đình đi điều trị COVID-19