Video xem thêm: Bình Tân: Lấy mẫu Covid-19, nam thanh niên "đi đường quyền" với phụ nữ vì bị ho vào mặt