Video xem thêm: Vương Phạm - Chàng trai xuất hiện trong Vlog của Khoa Pug, tưởng bình thường nhưng kiếm triệu đô