Video xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng công khai toàn bộ những việc làm từ thiện