Video xem thêm: Quang Lê tiết lộ: bố mẹ Phương Mỹ Chi không đi làm là nhờ vào thu nhập của Phương Mỹ Chi